This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

THE PROJECT WEBSITE:  www.etwinet.weebly.com

 

The central of our project is Interdisciplinary language learning with the 21st century digital competences and innovative teaching approaches using web 2.0 tools.  English will be used as a tool to manage our activities, to share our experiences, to show our learning process to the rest of the world. Within the frame of interdisciplinary work, pupils will  improve their English language skills working on different topics, learning the real ways of the possible solutions if there are any problems with the partners, etc. Through the project the partners will arrange the activities according to the iTEC; they will encourage the pupils work on the real problems or subject matters that they face in their daily lives, analyse the problems, try to find possible solutions, develop methods and materials to solve the problems and use English in the process. The pupils will be led through innovative methods of teaching  and encouraged to use ICT tools to enrich their learning process, improve their digital and language competences and enhance peer teaching/learning.

 

Tarpdalykinis kalbos mokymas(is) naudojant 21 amžiaus skaitmeninius gebėjimus ir inovatyvius mokymo metodus  (web 2.0 įrankius). Anglų kalbą naudosime kaip priemonę valdyti savo veiklas, pasidalinti patirtimi, demonstruoti mokymo(si) procesą kitiems. Be to, mokiniai tobulins anglų kalbos gebėjimus pvz. dalindamiesi galimais sprendimais dėl bet kokių problemų su partneriais ir tt. Projekto metu  dalyviams bus organizuojama veikla pagal iTEC (ateities klasių modeliavimo strategijas), mokiniai bus skatinami spręsti realias, tikroviškas problemas, klausimus, su kokiais jie susiduria kasdieniame gyvenime, analizuoti problemas,  rasti galimą sprendimą, kurti metodus ir priemones, kaip išspręsti problemą  ir naudoti anglų kalbą visų darbų procesui įvardinti bei vykdyti  darbų sklaidą. Vykdant projektą, mokiniams vadovaujama remiantis inovatyviais mokymo metodais, skatinama naudotis IKT,  ugdyti(s) iformacinių technologijų ir kalbines kompetencijas, stiprinti  grupės mokymo  ir mokymosi ryšį.

Projekto dalyviai 10-15 metų mokiniai, turintys anglų kalbos žinių, gebantys atlikti projekto veiklas anglų kalba.